Prijava krštenja

Ukoliko ste kontaktirali župni ured i dogovorili datum krštenja, zahtjev za krštenjem možete podnijeti preko ovog obrasca.

Prijava prvopričesnika

Prijavu podnosite u vaše ime ili u ime vašeg djeteta kao prijavu za pripremu primanja sakramenta Sv. Pričesti u ovoj ili idućoj školskoj godini. Popunjava se isključivo u prethodnom dogovoru sa župnikom.
Prijavu možete podnijeti preko ovog obrasca.

Prijava krizmanika

Prijavu podnosite u vaše ime ili u ime vašeg djeteta kao prijavu za pripremu primanja sakramenta Sv. Potvrde u ovoj ili idućoj školskoj godini. Popunjava se isključivo u prethodnom dogovoru sa župnikom.
Prijavu možete podnijeti preko ovog obrasca.

Prijava vjenčanja

Ukoliko ste kontaktirali župni ured i dogovorili datum vjenčanja, zahtjev za ženidbeni postupak možete ispuniti preko ovog obrasca.