Prijava krštenja

Župni e-zahtjevi

Ovaj obrazac popunjavate samo ako ste
kontaktirali župni ured i dogovorili datum krštenja.

Popunjavanjem i slanjem ovog obrasca dajete svoju suglasnost da se Vaši i ovdje navedeni osobni podaci osoba u čije ime podnosite zahtjev koriste u svrhu uvođenja u matičnu evidenciju krštenih i davanja odgovora na Vaš upit.
Odaberite župu, unesite dogovoreni datum krštenja,
Vaše ime i prezime te Vaš e-mail


Unos podataka o kršteniku
Unos podataka o ocu
NAPOMENA: OIB i JMBG roditelja koristiti će se za povezivanje s postojećim podacima iz matica i župne kartoteke. Ako roditelji nemaju hrvatski OIB, upisuju osobni identifikator sa dokumenata iz države u kojoj su prijavljeni.
Unos podataka o majci


Unos podataka o kumovima
NAPOMENA: OIB i JMBG kumova koristiti će se za povezivanje s postojećim podacima iz matica i župne kartoteke. Ako kumovi nemaju hrvatski OIB, upisuju osobni identifikator sa dokumenata iz države u kojoj su prijavljeni.Unos podataka o drugom kumu/kumi (neobavezno)
Upoznat/a sam i suglasan/sna s Politikom privatnosti i uvjetima korištenja