Prijava krštenja

Župni e-zahtjevi

Ovaj obrazac popunjavate samo ako ste
kontaktirali župni ured i dogovorili datum krštenja.

Ukoliko ste se registrirali, ovaj zahtjev možete brže ispuniti preko svog korisničkog profila.
Popunjavanjem i slanjem ovog obrasca dajete svoju suglasnost da se Vaši i ovdje navedeni osobni podaci osoba u čije ime podnosite zahtjev koriste u svrhu uvođenja u matičnu evidenciju krštenih i davanja odgovora na Vaš upit.

Prilikom unosa imena i prezimena osoba, pazite na dijakritičke znakove (č,ć,đ,š,ž).
Npr, ako se prezivate Šubić, nemojte unijeti Subic. Molimo vas da na to pazite, jer u suprotnom riskirate ispis pogrešnih podataka na službenim dokumentima. Ako ste maloljetna osoba, molimo da prijavu popunjava roditelj ili skrbnik.
Odaberite župu, unesite dogovoreni datum krštenja,
Vaše ime i prezime te Vaš e-mail


Unos podataka o kršteniku

Unos podataka o ocu
NAPOMENA: OIB i JMBG roditelja koristiti će se za povezivanje s postojećim podacima iz matica i župne kartoteke. Ako roditelji nemaju hrvatski OIB, upisuju osobni identifikator sa dokumenata iz države u kojoj su prijavljeni.
Unos podataka o majci


Unos podataka o kumovima
NAPOMENA: OIB i JMBG kumova koristiti će se za povezivanje s postojećim podacima iz matica i župne kartoteke. Ako kumovi nemaju hrvatski OIB, upisuju osobni identifikator sa dokumenata iz države u kojoj su prijavljeni.Unos podataka o drugom kumu/kumi (neobavezno)
Upoznat/a sam i suglasan/sna s Politikom privatnosti i uvjetima korištenja