Prijava vjenčanja

Župni e-zahtjevi | postupak za ženidbu

Ovaj obrazac popunjavate samo ako ste
kontaktirali župni ured i dogovorili datum vjenčanja.

Popunjavanjem i slanjem ovog obrasca dajete svoju suglasnost da se ovdje navedeni
osobni podaci koriste u svrhu otvaranja postupka za ženidbu i davanja odgovora na Vaš upit.
Odaberite župu i unesite Vaše ime, prezime te Vaš e-mail

Unesite podatke o zaručniku

Unesite podatke o zaručnici


Upoznat/a sam i suglasan/sna s Politikom privatnosti i uvjetima korištenja