Prijava vjenčanja

Župni e-zahtjevi | postupak za ženidbu

Ovaj obrazac popunjavate samo ako ste
kontaktirali župni ured i dogovorili datum vjenčanja.

Popunjavanjem i slanjem ovog obrasca dajete svoju suglasnost da se ovdje navedeni
osobni podaci koriste u svrhu otvaranja postupka za ženidbu i davanja odgovora na Vaš upit.
Odaberite župu i unesite Vaše ime, prezime te Vaš e-mail





Unesite podatke o zaručniku










Za svaku župu stanovanja unesite ime župe i grad, bez naziva države (npr. ako ste živjeli na području župe Svetog Jeronima u Zagrebu, u prvo polje upisat ćete Sveti Jeronim, a u drugo polje upisat ćete Zagreb).
Unesite podatke o zaručnici










Za svaku župu stanovanja unesite ime župe i grad, bez naziva države (npr. ako ste živjeli na području župe Svetog Jeronima u Zagrebu, u prvo polje upisat ćete Sveti Jeronim, a u drugo polje upisat ćete Zagreb).
Podaci o kumstvu zaručnika

Podaci o kumstvu zaručnice

Upoznat/a sam i suglasan/sna s Politikom privatnosti i uvjetima korištenja