Prijava krizmanika

Župni e-zahtjevi

Ovaj obrazac popunjavate kao prijavu (vas ili vašeg djeteta) za pripremu
primanja sakramenta Sv. Potvrde u ovoj ili idućoj školskoj godini.
Popunjava se isključivo u prethodnom dogovoru sa župnikom.

Ukoliko ste se registrirali, ovaj zahtjev možete brže ispuniti preko svog korisničkog profila.
Popunjavanjem i slanjem ovog obrasca dajete svoju suglasnost da se Vaši i ovdje navedeni osobni podaci osoba u čije ime podnosite zahtjev koriste u svrhu uvođenja u matičnu evidenciju krizmanika i davanja odgovora na Vaš upit.

Prilikom unosa imena i prezimena osoba, pazite na dijakritičke znakove (č,ć,đ,š,ž).
Npr, ako se prezivate Šubić, nemojte unijeti Subic. Molimo vas da na to pazite, jer u suprotnom riskirate ispis pogrešnih podataka na službenim dokumentima. Ako ste maloljetna osoba, molimo da prijavu popunjava roditelj ili skrbnik.
Odaberite školsku godinu, te unesite Vaše ime i prezime te Vaš e-mail

Unesite podatke o krizmaniku

Prilikom unosa imena i prezimena, molimo da pazite na dijakritičke znakove (č,ć,đ,š,ž)

Evidencija adrese krizmanika
Unesite grad, ulicu i kućni broj.


Kontakt podaci krizmanika nisu obavezni za prijavu, no mogu se koristiti za slanje obavijesti o događajima za mlade u organizaciji ili na području župe/biskupije.

Pišite polako, temeljem vašeg upisa sustav će vam nuditi škole za odabir.
Potrebno je odabrati školu iz ponuđene liste temeljem vašeg unosa. Ako želite promijeniti školu, obrišite sve i počnite pisati ponovno.
Savjet: probajte unijeti npr. samo ulicu, sustav će vam i prema imenu ulice izbaciti školu.
Važno: Ako nijedna škola nije ponuđena (npr. škola je izvan RH, unesite ime škole u polje za unos)Prilikom unosa razreda, ako je razred npr. 1A, u prvom izborniku odaberete 1, a u drugom izborniku A.
Ako je razred npr. samo 1 (prvi), u prvom izborniku odaberete 1, a u drugom adaberete 'nema slovo'.
Ako je krizmanik završio školu, školu ostavite praznu, a pod razredom odabrat ćete 'završena škola' u oba izbornika.


Pišite polako, temeljem vašeg upisa sustav će vam nuditi župe za odabir.
Potrebno je odabrati župu iz ponuđene liste temeljem vašeg unosa. Ako želite promijeniti župu, obrišite sve i počnite pisati ponovno.
Savjet: probajte unijeti npr. samo ulicu, sustav će vam i prema imenu ulice izbaciti župu.
Važno: Ako nijedna župa nije ponuđena (npr. župa je izvan RH, unesite ime župe u polje za unos)


Pišite polako, temeljem vašeg upisa sustav će vam nuditi župe za odabir.
Potrebno je odabrati župu iz ponuđene liste temeljem vašeg unosa. Ako želite promijeniti župu, obrišite sve i počnite pisati ponovno.
Savjet: probajte unijeti npr. samo ulicu, sustav će vam i prema imenu ulice izbaciti župu.
Važno: Ako nijedna župa nije ponuđena (npr. župa je izvan RH, unesite ime župe u polje za unos)
Kontakt telefon i e-mail barem jednog roditelja je obavezan podatak.


Ako već sada znate tko će biti kum, unesite podatke o kumstvu.


Provjerio/la sam unos dijakritičkih znakova (č,ć,đ,š,ž) u imenima i prezimenima svih unesenih osoba i jamčim za njihovu ispravnost

Upoznat/a sam i suglasan/sna s Politikom privatnosti i uvjetima korištenja