Registracija korisnika

e-župe | on-line župne evidencija

NAPOMENA: Osobe koje imaju korisnički račun na portalu e-župe,
prijavu na pojedini program podnose preko svog profila.

U nastavku unesite osobne podatake, a nakon popunjavanja podataka
na svakoj stranici pritisnite Nastavak.

Za pristup aplikaciji kao korisničko ime (username) koristiti će se e-mail.

Ako vam je telefon npr. 099/112-3344, u polje 'broj' treba upisati 1123344.


Upoznat/a sam i suglasan/sna s Politikom privatnosti i uvjetima korištenja