Registracija korisnika

Registracija korisnika

e-župe | on-line župne evidencija

NAPOMENA: Osobe koje imaju otvoren e-župe korisnički račun
prijavu na pojedini program podnose preko svog profila.

U nastavku unesite osobne podatake, a nakon popunjavanja podataka
na svakoj stranici pritisnite Nastavak.

Za pristup aplikaciji kao korisničko ime (username) koristiti će se e-mail.

SAVJET: Ako se registrirate za potrebe sudjelovanja na ljetnom kampu (npr. Krapanj, Postire, Modrave), dovoljno je ostaviti 'zaklikan' samo Korisnički modul. Zatražena prava pristupa ostalim modulima biti će vam dodijeljena nakon obrade prijave za taj modul.

NAPOMENA: Nakon registracije, sudjelovanje na pojedinom događaju podnosite isključivo preko svog profila.
Ako vam je telefon npr. 099/112-3344, u polje 'broj' treba upisati 1123344.


Upoznat/a sam i suglasan/sna s Politikom privatnosti i uvjetima korištenja