O projektu

e-Župe | župni e-portal

Projekt e-župe strateški je projekt digitalne transformacije župa i župne administracije. Podaci za unos koji se korisnika traže potrebni su za cjelokupno funkcioniranje sustava i integrirani su u e-župe digitalnu arhivu župnih knjiga (matica krštenih, pričešćenih, krizmanih, vjenčanih).
Unosom ovih podataka, korisnik se rješava nepotrebne daljnje administracije u smislu nadopunjavanja podataka i to sve rješava kreiranjem profila.

Do 2007.g., kada je u primjenu u Republici Hrvatskoj uveden osobni identifikacijski broj (OIB), kao osobni identifikator koristio se isključivo jedinstveni matični broj građana (JMBG). Od tada, u župnim se evidencijama OIB počinje koristiti, no neke župe koristile su isključivo JMBG i izostala je standardizacija podataka. Za funkcioniranje e-župe portala i cjelokupnu integraciju župnih matičnih knjiga, kako bi integracija osobnih podataka unutar profila svake osobe bila potpuna, za sve osobe rođene prije 2007.g. obvezan je unos OIB-a i JMBG-a.

U svrhu evidencije suglasnosti za korištenje i obradu osobnih podataka, sukladno općoj uredbi o zaštiti podataka - GDPR, jedinstveni identifikator svake osobe (OIB ili JMBG), nužan je za ispravnu prijavu i evidenciju osobe. Na primjer, objava slika s duhovne obnove na kojoj je određena osoba prisustvovala, dijeljenje kontakt podataka među sudionicima programa i sl., direktno je uvjetovano privolom kojom svaka osoba registrirana unutar e-župe portala može upravljati ažuriranjem svog korisničkog profila.

Više o načinima pohrane, čuvanju i obradi ovih podataka možete pročitati u e-župe Politici privatnosti.

Svaka župa unutar e-župe portala ima definiranu teritorijalnu pripadnost ulica i kućnih brojeva. Svaki registrirani korisnik portala kojem se prilikom registracije kreira profil, automatski se prema adresi dodjeljuje unutar župe pod koju njegova ulica pripada. Kada župa u kojoj je korisnik aplikacije sklopio neki sakrament počne koristiti e-župe portal, prilikom prepisivanja podataka iz župnih knjiga u digitalnu arhivu, automatski će se povezati profil s podacima u knjizi. Da bi se podaci uspješno mogli povezati, nužni su OIB i JMBG osobe u profilu.

Profil osobe sastoji se od osnovnih podataka (koji se unose prilikom registracije) i podataka iz matičnih evidencija (datum krštenja, krstitelj, kumovi itd.) za sve matične knjige (krštenih, pričešćenih, krizmanih, vjenčanih).
Kada župa u kojoj se registrirani korisnik krstio/pričestio/krizmao/vjenčao počne koristiti e-župe portal, ako profil osobe postoji, župa će nadopuniti profil podacima iz matičnih evidencija.
Ako se npr. osoba krstila u jednoj župi, a pričestila ili krizmala u drugoj župi, župe će popunjavati profil ovisno o podacima u svojim knjigama.
Ako profil ne postoji, župa će automatski kreirati profil osobe i unijeti sve potrebne podatke iz svojih župnih knjiga. Dakle, osobne podatke kao što su OIB/JMBG, ime, prezime, datum rođenja, spol, adresa i sl. župe već imaju u župnim knjigama. Prilikom registracije korisnika samo se skraćuje korak integracije svih podataka u profil osobe.

Važno je napomenuti da profil osobe nije isto što i korisnički račun (account) za korištenje sustava. Profil osobe vidljiv je župniku u čijim je knjigama ta osoba zavedena, a sama osoba može podnijeti zahtjev za otvaranjem korisničkog računa čime može ostvariti pristup svom profilu.

Svi detalji iz profila osobe (kao što su kontakt podaci) uvjetovani su već spomenutom privolom kojom svaka osoba registrirana unutar e-župe portala može upravljati ažuriranjem svog korisničkog profila.