Tečaj za krizmanike
Župni Kursiljo tečaj | Župa Sv. Karla Boromejskog - Okruk
25.02.2021. do 28.02.2021.
Evidencija sudionikaOvime potvrđujem točnost unesenih podataka, da sam provjerio/la ispravan unos dijakritičkih znakova (naročito u imenu i prezimenu), te sam upoznat/a i suglasan/sna s Politikom privatnosti i uvjetima korištenja