Kateheza za krizmanike
Župni tečaj | Župa Pomoćnice Kršćana - Kman
24.09.2020. do 01.05.2021.
Evidencija sudionika


Rok za prijave je istekao 01.01.2021. u 23:59:59