Cjelonoćno župno klanjanje
Župni događaj | Župa Pomoćnice Kršćana - Kman
30.01.2021. do 31.01.2021.
Evidencija sudionika
Jedan od najljepših načina kako započeti svetkovinu sv. Ivana Bosca je cjelonoćno klanjanje koje organiziramo u subotu 30. siječnja 2021., a započinje misom u 19 do 7 ujutro. Kako bi osigurali da uvijek netko bude prisutan u crkvi možete se prijaviti u određeni sat. Prijave su putem linka ili u sakristiji.Ovime potvrđujem točnost unesenih podataka, da sam provjerio/la ispravan unos dijakritičkih znakova (naročito u imenu i prezimenu), te sam upoznat/a i suglasan/sna s Politikom privatnosti i uvjetima korištenja