Zaručnički tečaj
Župni tečaj | Župa Duha Svetoga - Jarun
12.04.2021. do 16.04.2021.
Evidencija sudionika
Tečaj se održava od ponedjeljka do petka s početkom u 20 sati u dvorani don Petra Šimića.


Ovime potvrđujem točnost unesenih podataka, da sam provjerio/la ispravan unos dijakritičkih znakova (naročito u imenu i prezimenu), te sam upoznat/a i suglasan/sna s Politikom privatnosti i uvjetima korištenja