Evidencija Exitus sudionika
26.09.2018. - 25.12.2018.

e-župe | on-line evidencija

NAPOMENA: Osobe koje imaju korisnički račun na portalu e-župe,
prijavu na Exitus program podnose preko svog profila
U nastavku unesite osobne podatake.
Nakon popunjavanja podataka na svakoj stranici, pritisnite Nastavak.


Kontakt podaci i zanimanje

Korisnički podaci i župa.
Za pristup aplikaciji kao korisničko ime (username) koristiti će se e-mail.