Predpričesnička grupa
Župni tečaj | Župa Pomoćnice Kršćana - Kman
24.09.2020. do 01.05.2021.
Evidencija sudionika

Ovime potvrđujem točnost unesenih podataka, da sam provjerio/la ispravan unos dijakritičkih znakova (naročito u imenu i prezimenu), te sam upoznat/a i suglasan/sna s Politikom privatnosti i uvjetima korištenja