Zaručnički tečaj
Župni tečaj | Župa Gospe Sinjske - Sinj
18.09.2020. do 21.09.2020.
Evidencija sudionika
Zaručniči tečaj za one koji namjeravaju sklopiti sakramenat ženidbe započinje svaku večer u 19 sati. Tečaj se održava u "Dvorani Gospe Sinjske"


Ovime potvrđujem točnost unesenih podataka, da sam provjerio/la ispravan unos dijakritičkih znakova (naročito u imenu i prezimenu), te sam upoznat/a i suglasan/sna s Politikom privatnosti i uvjetima korištenja