Tečaj za krizmanike

Župni Kursiljo tečaj

23.03.2019.-24.03.2019.

Evidencija sudionika

Podnosite retroaktivnu prijavu! Dobro provjerite datume i termin u naslovu.
Podatke treba upisati kao da se odnose na period prije polaska na tečaj.
Npr. motivacija, bračni status i sl. - kao na dan 23.03.2019..