Tečaj za krizmanike

Župni Kursiljo tečaj

12.04.2019.-14.04.2019.

Evidencija sudionika

Prijava na ovaj termin trenutno nije moguća.