Tečaj za krizmanike

Župni Kursiljo tečaj

03.05.2019.-05.05.2019.

Evidencija sudionika

Prijava na ovaj termin trenutno nije moguća.