Tečaj za krizmanike

Župni Kursiljo tečaj

05.04.2019.-07.04.2019.

Evidencija sudionika

Prijava na ovaj termin trenutno nije moguća.