Tečaj za krizmanike

Župni Kursiljo tečaj

29.03.2019.-31.03.2019.

Evidencija sudionika

Prijava na ovaj termin trenutno nije moguća.