Tečaj za krizmanike

Župni Kursiljo tečaj

22.03.2019.-24.03.2019.

Evidencija sudionika

Prijava na ovaj termin trenutno nije moguća.