Tečaj za krizmanike

Župni Kursiljo tečaj

15.03.2019.-17.03.2019.

Evidencija sudionika

Prijava na ovaj termin trenutno nije moguća.