Tečaj za krizmanike

Župni Kursiljo tečaj

08.03.2019.-10.03.2019.

Evidencija sudionika

Prijava na ovaj termin trenutno nije moguća.