Tečaj za krizmanike

Župni Kursiljo tečaj

22.02.2019.-24.02.2019.

Evidencija sudionika

Prijava na ovaj termin trenutno nije moguća.