Tečaj za krizmanike

Župni Kursiljo tečaj

15.02.2019.-17.02.2019.

Evidencija sudionika

Podnosite retroaktivnu prijavu! Dobro provjerite datume i termin u naslovu.
Podatke treba upisati kao da se odnose na period prije polaska na tečaj.
Npr. motivacija, bračni status i sl. - kao na dan 15.02.2019..


Upoznat/a sam i suglasan/sna s Politikom privatnosti i uvjetima korištenja