Mirta Mihaljević

Voditelj

Osnovne informacije :
  • Datum : 27.03.2020. do 29.03.2020.
  • Mjesto : Zagreb
  • Adresa : Listopadska 4
  • e-mail : kursiljo.hrvatska@gmail.com

Podnesi prijavu

Tečaj za krizmanike


Nakon što kliknete na 'Podnesi prijavu', otvoriti će vam se anketni upitnik za prijavu na ovaj događaj.