Mateja Kelava

Voditelj

Osnovne informacije :
  • Datum : 17.04.2020. do 19.04.2020.
  • Mjesto : Jastrebarsko
  • Adresa : Trg Kardinala Alojzija Stepinca 1
  • e-mail : kursiljo.hrvatska@gmail.com

Podnesi prijavu

Tečaj za krizmanike


Nakon što kliknete na 'Podnesi prijavu', otvoriti će vam se anketni upitnik za prijavu na ovaj događaj.