Krešimir Percela

Voditelj

Osnovne informacije :
  • Datum : 26.03.2020. do 29.03.2020.
  • Mjesto : Reka
  • Adresa : Trg Ljudevita Gaja 14
  • e-mail : kursiljo.hrvatska@gmail.com

Podnesi prijavu

Tečaj za odrasle


Nakon što kliknete na 'Podnesi prijavu', otvoriti će vam se anketni upitnik za prijavu na ovaj događaj.