Krešimir Percela

Voditelj

Osnovne informacije :
  • Datum : 02.10.2020. do 04.10.2020.
  • Mjesto : Jastrebarsko
  • Adresa : Trg Kardinala Alojzija Stepinca 1
  • e-mail : kursiljo.hrvatska@gmail.com

Tečaj za krizmanike