Prijava vjenčanja

Župni e-zahtjevi | postupak za ženidbu

Ovaj obrazac popunjavate samo ako ste
kontaktirali župni ured i dogovorili datum vjenčanja.

Ukoliko ste se registrirali, ovaj zahtjev možete brže ispuniti preko svog korisničkog profila.
Popunjavanjem i slanjem ovog obrasca dajete svoju suglasnost da se ovdje navedeni
osobni podaci koriste u svrhu otvaranja postupka za ženidbu i davanja odgovora na Vaš upit.

Prilikom unosa imena i prezimena osoba, pazite na dijakritičke znakove (č,ć,đ,š,ž).
Npr, ako se prezivate Šubić, nemojte unijeti Subic. Molimo vas da na to pazite, jer u suprotnom riskirate ispis pogrešnih podataka na službenim dokumentima. Ako ste maloljetna osoba, molimo da prijavu popunjava roditelj ili skrbnik.
Unesite Vaše ime i prezime te Vaš e-mail







Pišite polako, temeljem vašeg upisa sustav će vam nuditi župe za odabir.
Potrebno je odabrati župu iz ponuđene liste temeljem vašeg unosa. Ako želite promijeniti župu, obrišite sve i počnite pisati ponovno.
Savjet: probajte unijeti npr. samo ulicu, sustav će vam i prema imenu ulice izbaciti župu.
Važno: Ako nijedna župa nije ponuđena (npr. župa je izvan RH, unesite ime župe u polje za unos)

Unesite podatke o zaručniku


Pišite polako, temeljem vašeg upisa sustav će vam nuditi župe za odabir.
Potrebno je odabrati župu iz ponuđene liste temeljem vašeg unosa. Ako želite promijeniti župu, obrišite sve i počnite pisati ponovno.
Savjet: probajte unijeti npr. samo ulicu, sustav će vam i prema imenu ulice izbaciti župu.
Važno: Ako nijedna župa nije ponuđena (npr. župa je izvan RH, unesite ime župe u polje za unos)



Sakramenti zaručnika
-- podatke o sakramentima možete prepisati sa krsnog lista --


Pišite polako, temeljem vašeg upisa sustav će vam nuditi župe za odabir.
Potrebno je odabrati župu iz ponuđene liste temeljem vašeg unosa. Ako želite promijeniti župu, obrišite sve i počnite pisati ponovno.
Savjet: probajte unijeti npr. samo ulicu, sustav će vam i prema imenu ulice izbaciti župu.
Važno: Ako nijedna župa nije ponuđena (npr. župa je izvan RH, unesite ime župe u polje za unos)



*ako osoba nije krštena, ovo ostavite prazno





Pišite polako, temeljem vašeg upisa sustav će vam nuditi župe za odabir.
Potrebno je odabrati župu iz ponuđene liste temeljem vašeg unosa.
Ako želite promijeniti župu, obrišite sve i počnite pisati ponovno
.
Savjet: probajte unijeti npr. samo ulicu, sustav će vam i prema imenu ulice izbaciti župu.
Važno: Ako nijedna župa nije ponuđena (npr. župa je izvan RH, unesite ime župe u polje za unos)




Pišite polako i odaberite župu iz ponuđene liste. Ako župa nije ponuđena, unesite ime župe.
Ovdje nemojte navesti trenutnu župu stanovanja zaručnika koju ste već ranije naveli.


Ako je zaručnik živio u još kojoj župi (dulje od 3.mj.) nakon završene 16 godine života, unesite i nju niže
Ako je zaručnik živio u još kojoj župi (dulje od 3.mj.) nakon završene 16 godine života, unesite i nju niže

Unesite podatke o zaručnici


Pišite polako, temeljem vašeg upisa sustav će vam nuditi župe za odabir.
Potrebno je odabrati župu iz ponuđene liste temeljem vašeg unosa. Ako želite promijeniti župu, obrišite sve i počnite pisati ponovno.
Savjet: probajte unijeti npr. samo ulicu, sustav će vam i prema imenu ulice izbaciti župu.
Važno: Ako nijedna župa nije ponuđena (npr. župa je izvan RH, unesite ime župe u polje za unos)



Sakramenti zaručnice
-- podatke o sakramentima možete prepisati sa krsnog lista --


Pišite polako, temeljem vašeg upisa sustav će vam nuditi župe za odabir.
Potrebno je odabrati župu iz ponuđene liste temeljem vašeg unosa. Ako želite promijeniti župu, obrišite sve i počnite pisati ponovno.
Savjet: probajte unijeti npr. samo ulicu, sustav će vam i prema imenu ulice izbaciti župu.
Važno: Ako nijedna župa nije ponuđena (npr. župa je izvan RH, unesite ime župe u polje za unos)



*ako osoba nije krštena, ovo ostavite prazno





Pišite polako, temeljem vašeg upisa sustav će vam nuditi župe za odabir.
Potrebno je odabrati župu iz ponuđene liste temeljem vašeg unosa.
Ako želite promijeniti župu, obrišite sve i počnite pisati ponovno
.
Savjet: probajte unijeti npr. samo ulicu, sustav će vam i prema imenu ulice izbaciti župu.
Važno: Ako nijedna župa nije ponuđena (npr. župa je izvan RH, unesite ime župe u polje za unos)




Za svaku župu stanovanja unesite ime župe i grad, bez naziva države (npr. ako ste živjeli na području župe Svetog Jeronima u Zagrebu, u prvo polje upisat ćete Sveti Jeronim, a u drugo polje upisat ćete Zagreb).
Ovdje nemojte navesti trenutnu župu stanovanja zaručnice koju ste već ranije naveli.


Ako je zaručnica živjela u još kojoj župi (dulje od 3.mj.) nakon završene 14 godine života, unesite i nju niže
Ako je zaručnica živjela u još kojoj župi (dulje od 3.mj.) nakon završene 14 godine života, unesite i nju niže

Prvi svjedok

Drugi svjedok

Provjerio/la sam unos dijakritičkih znakova (č,ć,đ,š,ž) u imenima i prezimenima svih unesenih osoba i jamčim za njihovu ispravnost

Upoznat/a sam i suglasan/sna s Politikom privatnosti i uvjetima korištenja