Prijava krštenja

Župni e-zahtjevi


Vaš župnik trenutno je onemogućio zaprimanje prijava za krštenjem.