Prijava krizmanika

Unos prijave na župi

Ispunjavate e-prijavu krizmanika.
Nakon unesene e-prijave, podaci će biti vidljivi u e-zahtjevima krizmanika.

Unesite podatke o krizmaniku

Prilikom unosa imena i prezimena, molimo da pazite na dijakritičke znakove (č,ć,đ,š,ž)

Evidencija adrese krizmanika
Prilikom ispunjavanja prijave u župnom uredu, nema restrikcija kod unosa osobe ovisno o prebivalištu
(moguć je unos ulice krizmanika neovisno o tome da li krizmanik živi na području župe).


Kontakt podaci krizmanika nisu obavezni za prijavu, no mogu se koristiti za slanje obavijesti o događajima za mlade u organizaciji ili na području župe/biskupije.

Pišite polako, temeljem vašeg upisa sustav će vam nuditi škole za odabir.
Potrebno je odabrati školu iz ponuđene liste temeljem vašeg unosa. Ako želite promijeniti školu, obrišite sve i počnite pisati ponovno.
Savjet: probajte unijeti npr. samo ulicu, sustav će vam i prema imenu ulice izbaciti školu.
Važno: Ako nijedna škola nije ponuđena (npr. škola je izvan RH, unesite ime škole u polje za unos)Prilikom unosa razreda, ako je razred npr. 1A, u prvom izborniku odaberete 1, a u drugom izborniku A.
Ako je razred npr. samo 1 (prvi), u prvom izborniku odaberete 1, a u drugom adaberete 'nema slovo'.
Ako je krizmanik završio školu, školu ostavite praznu, a pod razredom odabrat ćete 'završena škola' u oba izbornika.


Pišite polako, temeljem vašeg upisa sustav će vam nuditi župe za odabir.
Potrebno je odabrati župu iz ponuđene liste temeljem vašeg unosa. Ako želite promijeniti župu, obrišite sve i počnite pisati ponovno.
Savjet: probajte unijeti npr. samo ulicu, sustav će vam i prema imenu ulice izbaciti župu.
Važno: Ako nijedna župa nije ponuđena (npr. župa je izvan RH, unesite ime župe u polje za unos)


Pišite polako, temeljem vašeg upisa sustav će vam nuditi župe za odabir.
Potrebno je odabrati župu iz ponuđene liste temeljem vašeg unosa. Ako želite promijeniti župu, obrišite sve i počnite pisati ponovno.
Savjet: probajte unijeti npr. samo ulicu, sustav će vam i prema imenu ulice izbaciti župu.
Važno: Ako nijedna župa nije ponuđena (npr. župa je izvan RH, unesite ime župe u polje za unos)