Samobor
Formacija animatora (Kotari)
21.02.2020. do 23.02.2020.
Župa Sv. Leonarda Opata
Samobor 21.02.2020. do 23.02.2020.