Karlovac
Kateheza za krizmanike
09.10.2019. do 14.06.2020.
Župa Sv. Franje Ksaverskog
Karlovac 09.10.2019. do 14.06.2020.