Bregana
Tečaj za krizmanike
13.03.2020. do 15.03.2020.
Župa Sv. Ivana Krstitelja
Bregana 13.03.2020. do 15.03.2020.