Županja
Tečaj za krizmanike
24.04.2020. do 26.04.2020.
Župa Mučeništva Sv. I. Krstitelja
Županja 24.04.2020. do 26.04.2020.